wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2018”

poniedziałek, 06.02.2017 10:36

Rozpoczynamy IV edycję Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie – KALENDARZ 2018”. Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie musza być wykonane w 2017 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.

Celem konkursu jest  fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2018 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.  Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 31 października 2017 r.  z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20x30 cm oraz na nośniku CD.

Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku. Zdjęcia, które zostaną zgłoszone na konkurs, nie mogą być wcześniej  nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace konkursowe, zarówno w postaci odbitek jak i na nośniku CD, należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem lub opisem zdjęcia oraz datą i miejscem jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony internetowej http://www.wrotatczewa.pl.

Wyboru zdjęć dokona komisja powołana przez organizatora.

POBIERZ:

Regulamin Konkursu.docx

KARTA ZGŁOSZENIA.docx

Centrum Kultury i Sztuki

Fabryka Sztuk

Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013