środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

Konkurs dla przedszkolaków - do wygrania rowery, hulajnogi i trampolina

wtorek, 23.08.2016 11:21

Rowerki, hulajnogi i trampolinę mogą wygrać przedszkola, które wezmą udział w konkursie plastycznym "Tczewskie przedszkolaki na rowery".

Pierwsze prace już wpływają.

Jest to druga edycja konkursu organizowanego przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oraz świetlic środowiskowych z Tczewa (dzieci w wieku  do 5 lat). Każde przedszkole/ świetlica może przedstawić tylko jedną pracę zbiorową wykonaną samodzielnie przez dzieci.

Rysunek może być wykonany w dowolnej technice: ołówek, akwarela, mazak, kredki świecowe, kolaż itp. i w dowolnym formacie.

Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach (oznaczonych znakiem autora), a w drugiej kopercie oznaczonej znakiem – dane przedszkola. Na kopertach powinien być dopisek „rowerowy konkurs plastyczny”. Prace należy dostarczyć do:

Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Termin dostarczenia prac mija 12 września 2016 roku.

Przewiduje się 3 nagrody rzeczowe dla przedszkoli (za I, II i III miejsce).  Nagrody są następujące:

- I miejsce – 10 rowerków dla dzieci,

- II miejsce – 5 hulajnóg,

- III miejsce – trampolina.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy Dzień bez Samochodu - 17 września.

W ubiegłym roku, w pierwszej edycji konkursu wzięło udział 15 placówek. Główną nagrodę zdobyło Niepubliczne Przedszkole „Muszelka”

Bliższe informacje dostępne są  w Biurze Rzecznika Prasowego UM, tel. 58 77 59 322.

Regulamin konkursu:/TUTAJ

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013