wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Kalendarz Imprez Miejskich 2017 - prawie 230 wydarzeń

wtorek, 10.01.2017 07:59

Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z Kalendarzem Imprez Miejskich na 2017 r.:http://miasto.wrotatczewa.pl/miejski-kalendarz-imprez

Kalendarz Imprez Miejskich na 2017 r. Jest to zestawienie propozycji imprez otrzymanych od różnych organizatorów. Łącznie kalendarz zawiera blisko 230 imprez, oczywiście w ciągu roku będzie on korygowany lub uzupełniany na prośbę organizatorów poszczególnych imprez.

Zgłaszane imprezy mają różny charakter – od dużych plenerowych koncertów, poprzez spektakle, wystawy, imprezy sportowe i rekreacyjne, szkolne aż po uroczystości patriotyczne.

Kalendarz Imprez Miejskich ma charakter informacyjny. Wpisanie do niego imprezy  nie oznacza automatycznego  wyrażenia zgody na udostępnienie terenu lub obiektu. Jeśli dotyczy to imprez plenerowych, o taką zgodę należy się zwrócić do właściciela terenu - w przypadku terenów miejskich do Wydz. Gospodarki Mieniem Komunalnym UM (58 77 59 441).

Podobnie w przypadku imprez planowanych w obiektach CKiS -  te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

M.M.

Centrum Kultury i Sztuki

Fabryka Sztuk

Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013