środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

 • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

 • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

 • Marty i Olafa

Jaka szkoła podstawowa i gimnazjalna?

czwartek, 06.03.2014 11:12

Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy uczniów na kolejny rok szkolny.

Wiele z nich, aby przybliżyć uczniom i rodzicom swoją ofertę, organizuje dni otwarte. To okazja, aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To także możliwość poznania nauczycieli.

Poniżej prezentujemy w skrócie informacje o szkołach podstawowych i gimnazjalnych w naszym mieście.

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte
 
 
ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777-2-888, 58 777-29-81
dyrektor: Robert Kraska
 
liczba uczniów: 567
liczba oddziałów: 26
klasy profilowane: sportowa o profilu pływanie, integracyjna
zajęcia pozalekcyjne:
 
klasy I-III – koła przedmiotowe Potrafię wiecej i Wiem wiecej – dla klas I, doskonalące umiejętności czytania i pisania oraz poszerzające wiedzę matematyczno-przyrodniczą, Biegle czytam i piszę, Biegle liczę, Poznaję świat przyrody – dla klas II, Mistrz ortografii, Mistrz łamigłówek matematycznych, koło przyrodniczo-ekologiczne – dla klas III, koło języka angielskiego, recytatorskie, teatralne w j. angielskim, sportowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, koło rękodzieła artystycznego, plastyczne, papieroplastyki, origami, tańca towarzyskiego, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia rewalidacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne
 
klasy IV-VI – koło polonistyczne z elementami teatru, koło historyczne, koło przyrodniczo-ekologiczne, koło matematyczne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, koło krzewienia kultury chrześcijańskiej, koło dziennikarskie, koło filatelistyczne, koło bezpieczeństwo ruchu drogowego, koło przyjaciół biblioteki, koło teatralne, teatr kukiełkowy, koło plastyczne, koło muzyczne w języku niemieckim, nauka gry na gitarze, zespół wokalno-instrumentalny, taniec towarzyski, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, rewalidacja, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia wyrównawcze 
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 21,02*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
 
ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531-35-27
dyrektor: Gabriela Makać 
 
liczba uczniów: 494
liczba oddziałów: 20
zajęcia pozalekcyjne:
 
klasy I-III – koła zainteresowań i przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia socjoterapeutyczne
 
klasy IV-VI – koła zainteresowań i przedmiotowe, np. matematyczne, języka angielskiego, dziennikarskie, teatralne, przyrodnicze, chór Tęczowe nutki, szkółka gitarowa, UKS „Piątka”, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne, gazetka szkolna
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 18,65*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Stanisława Staszica
 
ul. Stoczniowców 15a
tel./fax 58 531-35-06
dyrektor: Jan Kur
 
liczba uczniów: 272
liczba oddziałów: 14
zajęcia pozalekcyjne:
 
klasy I-III – wyrównywanie wiedzy, terapia pedagogiczna, rewalidacja, warsztaty plastyczne, kółko ekologiczne, gimnastyka korekcyjna
klasy IV-VI – praca z uczniem zdolnym, koło matematyczne, koło teatralne, koło redakcyjne, klub przyjaciół biblioteki, zajęcia sportowe, zajęcia socjoterapeutyczne, chórek szkolny, kółko taneczne, koło regionalno-historyczne, koło przyrodnicze, koło warcabowe, kółko szachowe, koło liturgiczne, zajęcia z pierwszej pomocy, kółko komunikacyjne, język angielski
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 22,34*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 8 
im. św. Wojciecha w Tczewie
 
ul. Armii Krajowej 70
tel./ fax 58 531 65 19 
dyrektor: Bożena Dudzińska
 
liczba uczniów: 384
liczba oddziałów: 17
zajęcia pozalekcyjne:
 
klasy I-III – terapia pedagogiczna, zajęcia wspomagające rozwój dziecka w wieku szkolnym, zespoły wyrównawcze z edukacji polonistycznej, zespoły wyrównawcze z edukacji matematycznej, wiem więcej – zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym 
 
klasy IV-VI – terapia peda-gogiczna, koło informatyczne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu z języka polskiego, zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu z matematyki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, SKS, klub przyrodnika-podróżnika (koło przyrodnicze), koło jezyka angielskiego, koło przyjaciół biblioteki, koło rozwijające zainteresowania religijne, chór
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 21,68*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk. Stanisława Dąbka 
 
ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531-17-07
dyrektor: Iwona Kardasz
 
liczba uczniów: 793
liczba oddziałów: 34
klasy profilowane: sportowa, rozszerzony język niemiecki, integracyjne
zajęcia pozalekcyjne :
 
klasy I-III – terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, rewalidacja, chór szkolny, koło plastyczne, koło regionalne Samborowe dzieci, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna, koło matematyczne, zajęcia ekologiczne, Klub przyjaciół zdrowia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, nauka pływania
 
klasy IV-VI – terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna, rewalidacja, chór szkolny, gimnastyka korekcyjna, zajęcia ekologiczne, koło przyrodnicze, koło historyczno-regionalne, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło wymiany polsko-niemieckiej, logopeda, nauka pływania, koło komunikacyjne, koło informatyczne, koło radiowe, koło miłośników teatru, koło przyjaciół biblioteki 
 
Szkoła posiada bus dowożący uczniów niepełnosprawnych.
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 23,04*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 11 
im Mikołaja Kopernika
 
ul. Saperska 12
tel./fax 58 531-59-52
dyrektor: Marek Trzciński
 
liczba uczniów: 835 
liczba oddziałów: 33
zajęcia pozalekcyjne:
 
klasy I-III – koło szachowe, koło plastyczne, zajęcia umuzykalniające, koło redakcyjne, koło matematyczne, koło sportowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia wyrównawcze, logopedia, terapia pedagogiczna
 
klasy IV-VI – koło sportowe, koło języka polskiego, koło redakcyjne, zajęcia umuzykalniające, koło przyrodnicze, koło j. angielskiego, Klub młodegoo dkrywcy, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze, koło plastyczne, koło taneczne, logopedia, terapia pedagogiczna, chór szkolny, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło szachowe, wychowanie komunikacyjne – przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 26,58*
 
 
Szkoła Podstawowa nr 12 
im. Bronisława Malinowskiego
 
ul. Topolowa 23, 83-110 Tczew
tel./fax 58 531-60-70, 58 532-63-81
dyrektor: Lidia Wasielewska
 
liczba uczniów: 1135
liczba oddziałów: 44
klasy profilowane: klasy sportowe 
język angielski (w kl. IV-VI – podział na grupy wg zaawansowania)
zajęcia lekcyjne w godzinach 8.00-14.20
opieka: pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego i pielęgniarki szkolnej,
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
realizacja programów i projektów: Szklanka mleka, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, KIK 34 – Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym, Lepsza szkoła, Postaw na rozwój! Zrównoważony!, Ratujemy, uczymy ratować, Muuvit – ruszaj się z klasą,  Klub bezpiecznego Puchatka, Między nami kobietkami, Tczew – moje miasto bez odpadów, Zakręcone, odkręcone
 
zajęcia pozalekcyjne:
klasy I-III – koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, koła artystyczne: plastyczne, teatralne, taneczno-teatralne, chór szkolny, muzyczno-rytmiczne, koła zainteresowań: szachowe, europejskie, sportowe, czytelnicze, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, basen
 
klasy IV-VI – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, terapia pedagogiczna, koła przedmiotowe: koło polonistyczne, koło historyczne, koło matematyczne, koło j. angielskiego, koło przyrodnicze, koła zainteresowań: Klub młodych odkrywców świata, Klub ciekawych świata, koło redakcyjne, koło regionalne, koło informatyczne, koło szachowe, koło misyjne, koła artystyczne: teatralne, teatralne w j. angielskim, zespół muzyczny Duodecyma, koło plastyczne, koło dziewiarskie, koło Szalonych robótek ręcznych, zajęcia sportowo-rekreacyjne: aerobic, basen, gry i zabawy przy muzyce, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy
 
średni wynik testu szóstoklasistów w 2013 r.: 25,48*
 
* Maksymalny wynik testu szóstoklasistów: 40 pkt.
 
 
SZKOŁY GIMNAZJALNE
 
 
Gimnazjum nr 1 
im. gen. J.H. Dąbrowskiego
 
ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531-17-63
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski
 
liczba uczniów: 621
liczba oddziałów: 24
klasy profilowane: j. ang. rozszerzony, matematyczno-fizyczno-informatyczna
 
zajęcia pozalekcyjne: 
koło plastyczne, koło gitarowe, koło muzyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne, koło informatyczne, koło techniczne, koło wolontariatu, koło czytelnicze
 
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2013 r.:
 • część humanistyczna – 58,2 %
 • część polonistyczna – 63,4 %
 • część przyrodnicza – 59,1 %
 • część matematyczna – 46,9 %
 • j.ang. (podstawowy) – 67,3 %
 • j.ang. (rozszerzony) – 58,9 %
 • j.niem. (podstawowy) – 65,6 %
 • j.niem. (rozszerzony) – 40,8 %
 
Gimnazjum nr 2 
im. mjra H. Sucharskiego
 
ul. Południowa 6
tel./fax 531-50-19
dyrektor: Piotr Przybylak
 
liczba uczniów: 250
liczba oddziałów: 12
klasy profilowane: sportowe – pływackie, terapeutyczne
 
zajęcia pozalekcyjne: 
4 koła sportowe – piłki nożnej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, lekkoatletyki, koło plastyczne, koło informatyczne, koło biologiczno-ekologiczne, koło historyczne, zespół teatralny, koło biblijne, koło sceniczno-wokalne, koło geograficzne
 
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2013 r.:
 • część historyczna – 50,0 %
 • część polonistyczna – 48,4 %
 • część przyrodnicza – 48,7 %
 • część matematyczna – 35,8 %
 • j. ang. (podstawowy) – 45,8 %
 • j. ang. (rozszerzony) – 22,1 %
 • j. niem. (podstawowy) – 45,7 %
 • j. niem. (rozszerzony) – 25,5 %
 
Gimnazjum nr 3 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 
ul. Władysława Jagiełły 8
tel./fax. 58 532-60-28
e-mail: gim3@tczew.pl
dyrektor: Tomasz Szulc
 
liczba uczniów: 628
liczba oddziałów: 27
► klasy profilowane: piłka ręczna, język ang.
zajęcia pozalekcyjne: koło polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, taneczne, teatralne, origami, plastyczne, sportowe, ewangelizacyjne, kulinarne, rowerowe, wokalne, ekologiczne, akustyczne, j. obcych
 
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2013 r.:
 • część historyczna – 55,4 %
 • część polonistyczna – 66,2 %
 • część przyrodnicza – 57,0 %
 • część matematyczna – 48,3 %
 • j. ang. (podstawowy) – 64,3 %
 • j. ang. (rozszerzony) – 50,4 %
 • j. niem. (podstawowy) – 56,2 %
 • j. niem. (rozszerzony) – 38,1 %
 
Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
 
ul. Wodna 6
tel./fax 58 531-36-09
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
 
liczba uczniów: 276
liczba oddziałów: 11
zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu EFS „Nowoczesna edukacja”: robotyka i ICT, mechatronika, szkolna grupa taneczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, basen, wokalno-instrumentalne (zespół Deesis), teatralne, polonistyczne, dziennikarskie i fotograficzno-filmowe, przyrodnicze, wiedzy patriotycznej, matematyczno-fizyczne, astronomiczne, architektoniczne, inteligencja w terenie, pierwsza pomoc, dyskusyjny klub filmowy, z rozwoju osobistego „Personal building”
 
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2013 r.:
 • część polonistyczna – 78,2 %
 • część historyczna – 73,5 %
 • część matematyczna – 77,7 %
 • część przyrodnicza – 74,0 %
 • j. ang. (podstawowy)  – 86,5%
 • j. ang. (rozszerzony) – 77,5 %
 • j. niem. (podstawowy) – 84,5%
 • j. niem. (rozszerzony) – 71,8%.

Dane dotyczą roku szkolnego 2013/2014

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013