sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Grand Prix Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa na 5 km w ramach Parkrun

poniedziałek, 21.11.2016 12:26

Stowarzyszenie Biegający Tczew i Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie zapraszają na Grand Prix Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa na 5 km w ramach Parkrun. O kolejności w mistrzostwach decydować będzie suma z czterech biegów – pierwszy już 26 listopada.

1.      Cele imprezy:

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, Promocja biegania wśród mieszkańców Miasta i Powiatu Tczewskiego, określenie stanu kondycji fizycznej uczestników na współczynnika wieku.

2. Organizatorzy / partnerzy

- Stowarzyszenie Biegający Tczew

- Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie

3. Termin i miejsce

Miejsce Bulwar nad Wisłą w Tczewie godzina 9:00

Termin: 26.11.2016 (jesień), luty 2017 (zima), maj 2017 (wiosna), lipiec 2017 (lato)

4. Kategorie wiekowe:

Wszyscy zarejestrowani w systemie parkrun, wynik wg współczynniku wieku.

O kolejności w Grand Prix Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa na 5 km w ramach Parkrun decydować będzie suma z czterech biegów w ramach Grand Prix.

5. Uczestnictwo:

- Każdy uczestnik Grand Prix Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa na 5 km w ramach Parkrun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

- W Grand Prix prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich.

- Uczestnicy powinni posiadać strój sportowy, obuwie sportowe (bez kolców).

6.      Zgłoszenia

- rejestracja w systemie parkrun, posiadanie kodu uczestnika

7.      Opłaty

- Organizator nie pobiera opłaty startowej,

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy biegu w ramach Grand Prix otrzymają pamiątkowe gadżety. Trzech najlepszych uczestników wszystkich czterech biegów  w kategorii kobiet i mężczyzn na zakończenie Grand Prix – lato 2017 – otrzyma pamiątkowe upominki.

9.      Postanowienia końcowe

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

- Dokładne daty kolejnych biegów w ramach Grand Prix zostaną podane najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem biegu,

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- Na temat wszelkich zmian w związku z imprezą organizator będzie informował za pomocą strony internetowej www.biegajacy.tczew.pl oraz www.pcst.tczew.pl

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,

- Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

- W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator,

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

(PCS)

TCSiR

Powiatowe Centrum Sportu

Sportowe kluby i stowarzyszenia

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013