wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

 • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

 • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Innocentego

Gdzie oddać przeterminowane leki?

środa, 10.05.2017 14:14

Do niektórych tczewskich aptek można przynieść przeterminowane leki, aby następnie zostały właściwie zutylizowane.

Wielu mieszkańców naszego miasta ma w domowej apteczce  leki  z przekroczoną datą ważności lub zbędne, których żaden z domowników już nie używa.

Leki to związki chemiczne - często o bardzo silnym działaniu, których nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi do śmietników ani do kanalizacji. Wyrzucone do kosza na śmieci zbędne lub przeterminowane leki trafiają  na składowiska śmieci. Mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób, które wejdą w ich posiadanie i zwierząt żerujących w odpadach.

Tak więc każde niezutylizowane opakowanie leków, ze względu na długą aktywność biologiczną zawartych w nim substancji może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także dla otaczającego go środowiska.

Przeterminowane leki bezwzględnie powinny być poddane specjalistycznej utylizacji. Można je nieodpłatnie dostarczyć do konkretnych aptek, w których ustawiono specjalne pojemniki, pozwalające na pozbywanie się ich w bezpieczny sposób. Do pojemników nie należy wrzucać innych produktów niż lecznicze.

 

Wykaz aptek zbierających przeterminowane leki od mieszkańców Tczewa

 

 • Apteka MEDICA, ul. Kościuszki 17
 • Apteka – Tczew, ul. Braci Grimm 4
 • Apteka Czyżykowska Sp.j., ul. Czyżykowska 68
 • Apteka Wracam do zdrowia, ul. Armii Krajowej 35
 • Apteka Gemini, ul. Armii Krajowej 74
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kopernika 1
 • Aptek Medix Sp. z o.o Apteka  Jodłowa Dwa, ul. Czyżykowska 37
 • Apteka, ul. Wąska 2/2
 • Apteka „Dbam o zdrowie”  – Tczew, ul. Al. Solidarności 11/25  
 • Apteka Bajkowa, mgr farmacji B. Laga, ul. Jasia i Małgosi
 • Apteka „Avena”, ul. Czerwonego Kapturka 7
 • Apteka „Euro”, ul. Kwiatowa 4
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, pl. Hallera 24
 • Apteka Dyżurna, ul. J. Dąbrowskiego
 • Apteka Dyżurna, ul. Żwirki 38.

Zebrane odpady farmaceutyczne  trafiają do miejsca bezpiecznej ich utylizacji.

 

Pozostałe apteki, które chciałyby również odbierać od klientów przeterminowane leki proszone są o kontakt z Wydz. Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie (tel. 58 77 59 439).

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013