wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

 • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

 • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Innocentego

Dzień bez samochodu – 17 września

czwartek, 08.09.2016 09:33

17 września (sobota) już po raz dziesiąty rowerzyści przejadą ulicami Tczewa świętując „Europejski dzień bez samochodu”. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeżdżą na rowerze codziennie albo tylko od święta - to impreza dla każdego.

Co roku w przejeździe bierze udział kilkuset mieszkańców Tczewa. Na uczestników czekać będą kamizelki odblaskowe, a także mini-apteczki, które na pewno przydadzą się podczas rowerowych wypraw. Przejazd jak co roku zabezpieczać będzie powiatowa policja oraz straż miejska.

Start na  niecce czyżykowskiej, a meta na niecce przy ul. Łaziennej. Wyjazd o godz. 10.00 (rejestracja rowerzystów i odbiór kamizelek od godz. 09.00 do 9.45).

Trasa przejazdu (ok. 9 km): niecka czyżykowska, ul. Konarskiego,  ul. Czyżykowska, ul. Nowowiejska, ul. Bałdowska, Pl. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, al. Zwycięstwa, ul. Gdańska, al. Solidarności, ul. Armii Krajowej, ul. Żwirki, ul. Zygmunta Starego, ul. Jagiellońska,  ul. Wojska Polskiego, Pl. J. Piłsudskiego, zakończenie na niecce przy ul. Łaziennej.

 

W tym roku metę przejazdu przenosimy na Stare Miasto z uwagi na realizację przez stowarzyszenia Przestrzeń Kultury ZEBRA oraz Tczewską Inicjatywę Rowerowa, Pikniku Mobilności Aktywnej. Piknik odbędzie się tuż po zakończonym przejeździe na niecce przy ul. Łaziennej (skwer dra Schefflera) w godz. od 11.00 do 13.00. Wówczas też wręczone zostaną nagrody w konkursie plastycznym „Tczewskie przedszkolaki na rowery”. Organizatorem konkursu jest prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, a nagrody to rowerki, hulajnogi i trampolina .

 

W ramach Pikniku organizatorzy (oba stowarzyszenia) planują przeprowadzić różne działania związane z mobilnością aktywną m.in. pokazy fitness na świeżym powietrzu, mini kursy chodzenia z kijkami nordic walking, konkursy i zabawy na rowerze. Symulacje treningu jazdy rowerem po mieście – lekcje bezpieczeństwa z poradami ekspertów, lekcje bezpiecznego parkowania i polecane metody zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą, mobilny serwis rowerowy z poradami eksperckimi.

Dla dzieci i młodzieży organizatorzy pikniku zaplanowali konkursy sprawnościowe oraz zabawy uliczne (guma, linka, skakanki, klasy), warcaby plenerowe, trampolina.

W czasie pikniku mobilności aktywnej będzie można także wykonać metodą sitodruku nadruk związany z wybraną – ulubioną codzienną formą zrównoważonego transportu (np. miło jeździć rowerem/chodzić pieszo/jeździć autobusem) lub wykonać przypinkę o hasłem przewodnim pikniku MIŁObilności. Organizatorzy planują ponadto zorganizować po raz pierwszy w Tczewie - wymienialnię rowerową – rowerowy pchli targ – będzie można wymienić lub odsprzedać sprzęt i gadżety rowerowe.

W trakcie pikniku będzie można posilić się zdrowym jedzeniem i piciem z food tracków,  a całość działań będzie mieć oprawę muzyczną – przygotowaną przez dj’a.

REGULAMIN PRZEJAZDU ROWEROWEGO I PIKNIKU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

 1. Przejazd zgodnie z zasadami przejazdu zwartą kolumną.
 2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 3. Młodzież do 18. roku życia może wziąć udział w przejeździe pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
 4. Dopuszczalny jest udział osób bez karty rowerowej pod warunkiem uczestnictwa w zorganizowanej grupie pod opieką uprawnionej osoby/osób reprezentujących szkołę lub inną jednostkę opiekuńczo-wychowawczą.
 5. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
 6. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się obowiązkowi rejestracji wypełniając stosowny formularz przed startem.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przejazdu w kamizelkach odblaskowych koloru żółtego.
 8. Na trasie obowiązuje zakaz ścigania się.
 9. Żaden z uczestników nie może wyprzedzać pilotów prowadzących kolumnę w pomarańczowych kamizelkach. Kolumnę kończy również rowerzysta w pomarańczowej kamizelce.
 10. Podczas jazdy w kolumnie należy bezwzględnie przestrzegać bezpiecznej odległości między rowerami.
 11. Osoby biorące udział w przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 13. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 14. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 15. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 16. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 17. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych wyżej mogą zostać usunięte z przejazdu lub przekazane policji.
 18. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 20. Osoby uczestniczące w przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia przejazdu oraz poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013