środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny

Działki na sprzedaż – sprawdź ofertę

czwartek, 01.06.2017 16:20

Miasto wystawiło na sprzedaż w drodze przetargu działki pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i pod usługi.

1. Działki pod budownictwo wielorodzinne i usługi ul. Tczewskich Saperów

Nowe Centrum Usługowe (NCT) to teren powojskowy zlokalizowany w miejscu węzłowym dla rozwoju Tczewa. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 (Al. Solidarności), łączącej Gdańsk z południem Polski, oraz ul. Wojska Polskiego – łączącej obszar z historycznym centrum i nadwiślańskimi bulwarami, oddalonymi o około 1 km. NCT znajduje się w odległości około 700 m od Zintegrowanego Węzła Transportowego – kompleksu dworców kolejowego i autobusowego, którym towarzyszy centrum handlowe. Do węzła autostrady A1 jest około 6 km.

Działka nr 422/2, pow. 9503 m2

Cena wywoławcza netto w zł – 3.330.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 333.000,00 zł

Funkcja: funkcja usługowo – mieszkaniowa

Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 30.06.2017 r. (włącznie).

Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (sala numer 20, pierwsze piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, tel. (58) 77-59-369.

Więcej szczegółów na: http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/wiadomosci/372167/files/bipiii_przetarg_tczewskich_saperow_dz_4222.pdf

2. Działki pod usługi ul. Czerwonego Kapturka

Dla tego terenu dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych; usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2; funkcji obsługi turystyki w postaci hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

a) Działka nr 98/6, pow. 5750 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 1.450.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 145.000,00 zł

b) Działka nr 98/8, pow. 4306 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 1.060.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 106.000,00 zł

Funkcja: funkcja usługowa

Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 30.06.2017 r. (włącznie).

Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (sala numer 20, pierwsze piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, tel. (58) 77-59-369.

Więcej szczegółów na: http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/wiadomosci/372173/files/bipii_przetargczerwonego_kapturka_mix_2dz_.pdf

3. Działki pod budownictwo jednorodzinne ul. Kapitańska i ul. Retmańska

ul. Kapitańska

a) Działka nr 28/57, pow. 763 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 91.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 9.000,00 zł

ul. Retmańska

a) Działka nr 28/58, pow. 727 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 89.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 9.000,00 zł

b) Działka nr 28/59, pow. 777 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 98.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 10.000,00 zł

c) Działka nr 28/60, pow. 835 m2 – cena wywoławcza netto w zł – 100.000,00 zł

Wysokość wadium w zł – 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (sala numer 20, pierwsze piętro).

Funkcja: budownictwo jednorodzinne

Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

Więcej szczegółów na: http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/wiadomosci/376090/files/ogloszenie_retmanska_ii_przetarg.pdf

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013