czwartek, 30 marca 2017
Imieniny: Amelii i Jana

30 marca 2017

Imieniny

  • Amelii i Jana

31 marca 2017

Imieniny

  • Balbiny i Gwidona

01 kwietnia 2017

Imieniny

  • Zbigniewa i Grażyny

02 kwietnia 2017

Imieniny

  • Franciszka i Władysława

Centrum Usług Wspólnych rozpoczyna działalność

wtorek, 03.01.2017 14:07

Od stycznia br. działa w Tczewie Centrum Usług Wspólnych, jednostka powołana dla obsługi finansowej placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew.

Dzisiaj (3 stycznia) odbyła się inauguracja placówki, która mieści się przy ul. Kołłątaja 9. Jak przyznał Tomasz Bronk, dyrektor CUW, jednostka pełną parą ruszy po 18 stycznia. Ten czas jest potrzebny na zamknięcie spraw księgowych w szkołach i przeprowadzkę.

Symbolicznym otwarciem było przecięcie wstęgi przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego oraz dyrektora CUW Tomasza Bronka.

Centrum Usług Wspólnych zostało powołane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tczewie, podjętej we wrześniu 2016 r.

Jednostkami obsługiwanymi przez CUW są:

- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie,

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie,

- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie,

- Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie,

- Gimnazjum Nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Tczewie,

- Gimnazjum Nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie.

Do zakresu obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi należą zadania z zakresu:

- rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługi finansowej,

- obsługi kadrowo-płacowej,

- realizowania wspólnych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Głównym celem objęcia obsługą wszystkich jednostek oświatowych przez Centrum Usług Wspólnych jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolu (m.in. wspólne zakupy towarów i usług, realizacja remontówi inwestycji), dla których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Dyrektorem nowej jednostki został Tomasz Bronk. W CUW zatrudnionych jest 18 osób.

M.M.

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013