środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

 • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

 • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

 • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

 • Tekli i Bogusława

Centrum Usług Wspólnych – od 1 stycznia w Tczewie

czwartek, 29.09.2016 12:54

Tczewscy radni zdecydowali o powołaniu w Tczewie Centrum Usług Wspólnych - dla obsługi finansowej jednostek oświatowych.

Przedmiotem obrad wrześniowej  (29.09) sesji Rady Miejskiej było m.in. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą   „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu.

Będzie to samorządowa jednostka organizacyjna powołana dla obsługi finansowej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew. Centrum rozpocznie działalność od 1 stycznia 2017 r. 

Jednostkami obsługiwanymi przez CUW będą:

 1. Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie,
 2. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Wojciecha w Tczewie,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka w Tczewie,
 7. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie,
 8. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie,
 9. Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie,
 10. Gimnazjum Nr 2 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Tczewie,
 11. Gimnazjum Nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tczewie.

Do zakresu obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi należeć będą zadania z zakresu:

 1. rachunkowości i sprawozdawczości,
 2. obsługi finansowej,
 3. obsługi kadrowo-płacowej,
 4. realizowania wspólnych zamówień na usługi i dostawy, w szczególności poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Głównym celem objęcia obsługą wszystkich jednostek oświatowych przez Centrum Usług Wspólnych jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, poprzez przejęcie obsługi rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Poza aspektem ekonomicznym (m.in. wspólne zakupy towarów i usług, realizacja remontów
i inwestycji, rezygnacja ze zbędnych systemów w jednostkach) należy wskazać na inne zalety takiego rozwiązania, a w szczególności:

 • poprawa jakości usług wynikająca ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej pracowników, wymiana doświadczeń w zespole oraz możliwość doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,
 • poprawa organizacji pracy wynikająca z możliwości zastępowania nieobecnych pracowników,
 • sprawniejsze wdrażanie procedur,
 • ujednolicenie procedur we wszystkich placówkach oświatowych,
 • lepsza kontrola prawidłowości planowania i wydatkowania budżetu.

Za powołaniem Centrum Usług Wspólnych głosowało 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

M.M.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013