środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Azbest do likwidacji - mieszkańcy Tczewa dostaną dofinansowanie

środa, 12.07.2017 07:57

W tym roku, z pierwszych dziesięciu nieruchomości w Tczewie usunięty zostanie azbest. Działanie to będzie sfinansowane przez WFOŚiGW oraz budżet miasta.

Gmina Miejska Tczew została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacja może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych. Brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu miasta, wiec mieszkańcy nie będą ponosili żadnych kosztów.

Ale uwaga, dofinansowanie dotyczy wyłacznie usunięcia i transportu azbestu, a nie remontu dachu.

Zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców, w tym roku wskazanych zostało 10 nieruchomości z których usuwany będzie azbest..

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest została określona przez Zamawiającego łącznie na około 17,5 tony.

Jesteśmy na etapie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma wykaz nieruchomości, na których ma zostać dokonany demontaż pokryć dachowych.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do ustalenia daty i godziny wykonania prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

Wykonawca z chwilą usunięcia azbestu z dachu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia celem uniknięcia szkód (np. zalania) na czas ustalony z właścicielem nieruchomości.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 14.10.2017 r.

M.M.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013