środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

„Akademia Aktywnych” – pracodawcy poszukiwani

wtorek, 24.01.2017 12:25

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie – partner Gminy Miejskiej Tczew/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w projekcie „Akademia Aktywnych” ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją trzymiesięcznych staży dla osób uczestniczących w projekcie Akademia Aktywnych w następujących zawodach:

- Spawacz
- Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego
- Pracownik gospodarczy
- Pracownik administracyjno biurowy

Staże planujemy dla łącznie 20 osób.

Projekt skierowany jest do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Tczewa, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Zespół Kształcenia Zawodowego zastrzega sobie prawo wyboru organizatora stażu, zgodnie z warunkami projektu oraz prawo do wstrzymania naboru na określone stanowiska, na które zostanie złożona wystarczająca ilość wniosków od pracodawców.

Termin naboru wniosków – 20.01.2017 – 03.02.2017

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie, zrealizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończeniu stażu na niżej określonych warunkach:

- umowa o pracę zawarta minimum trzech pełnych miesięcy (przynajmniej na ½ etatu); lub
- umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub
- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

Formularze należy składać w siedzibie Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Jana III Sobieskiego 10.

Dodatkowe informacje:

  • Zespół Kształcenia Zawodowego- tel. nr 58 531 43 43
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. nr 58 777 00 20

(MOPS w Tczewie)

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Centrum Kultury i Sztuki