wtorek, 25 kwietnia 2017
Imieniny: Marka i Jarosława

25 kwietnia 2017

Imieniny

  • Marka i Jarosława

26 kwietnia 2017

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2017

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2017

Imieniny

  • Pawła i Walerii

„Akademia Aktywnych” - poszukiwani pracodawcy

piątek, 27.01.2017 13:32

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie – partner Gminy Miejskiej Tczew/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w projekcie „Akademia Aktywnych” ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Staż odbywac się beędzie w ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją trzymiesięcznych staży dla osób uczestniczących w projekcie Akademia Aktywnych w następujących zawodach:

- Spawacz

- Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego

- Pracownik gospodarczy

- Pracownik administracyjno biurowy

 

Staże planujemy dla łącznie 20 osób.

Projekt skierowany jest do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Tczewa, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Zespół Kształcenia Zawodowego zastrzega sobie prawo wyboru organizatora stażu, zgodnie z warunkami projektu oraz prawo do wstrzymania naboru na określone stanowiska, na które zostanie złożona wystarczająca ilość wniosków od pracodawców.

Termin naboru wniosków – 20.01.2017 – 03.02.2017

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie, zrealizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończeniu stażu na niżej określonych warunkach:

- umowa o pracę zawarta minimum trzech pełnych miesięcy (przynajmniej na ½ etatu); lub

- umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

 

Formularze należy składać w siedzibie Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Jana III Sobieskiego 10

dodatkowe informacje:

Zespół Kształcenia Zawodowego- tel. nr 58 531 43 43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. nr 58 777 00 20

formularz.doc

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013